MƯA CŨNG VÀNG TRÊN NGỌN MÙ U
Mưa cũng vàng trên ngọn mù u
Em kỷ niệm còn ru đời quan tái
Thơ là sóng của đại dương ẩn dụ
Cho trăm năm em cũng biết dấu hài


Trăng cũng hồng trên sông thương ai
Em chờ ngóng một tương lai vô định
Biển sẽ cạn với ngọn đèn tình ái
Vũ trụ nào héo hắt dấu chân xinh


Gió cũng xanh trên cánh đồng thanh tịnh
Em cũng buồn theo ngày tháng dần qua
Mây trôi mãi chẳng bao giờ tới đỉnh
Mà tình yêu đâu chỉ có ngọc ngà


Sóng cũng đỏ trên bến bờ xa lạ
Em là sao em là cả bầu trời
Anh cứ ngỡ thời gian là sứ giả
Nên gởi trao tất cả nói không lời
Trần Minh Hiền Orlando ngày 9 tháng 12 năm 2019