CHẲNG BAO GIỜ EM HIỂU ĐƯỢC LÒNG ANH
Chẳng bao giờ em hiểu được lòng anh
Mưa chẳng tạnh mà mây thì chẳng tránh
Ơi sương khói chẳng bao giờ khoẻ mạnh
Đốt hồn nhau ngày tháng cũng thôi đành


Chẳng bao giờ cây cỏ chẳng còn xanh
Anh gục ngã bên vệ đường thần thánh
Ôi hạnh phúc sao cũng đầy góc cạnh
Một ngàn đêm khuya khoắt ngủ trên cành


Chẳng bao giờ em hiểu được năm canh
Thơ thì vẫn muôn đời là phong cảnh
Trăng thì chỉ là chim trời gãy cánh
Em là mưa ướt sũng những chân thành


Chẳng bao giờ em hiểu được mong manh
Vẫn lấp lánh trên cuộc đời kiêu hãnh
Anh thì vẫn muôn đời ơn phước hạnh
Ngập bình minh không đứt sợi chỉ mành
Trần Minh Hiền Orlando ngày 6 tháng 12 năm 2019
DISAPPOINTMENT
I open the gate of heaven to see disappointment
Are you going to change the universe for alignment
I love you so much but you only just give me the false statement
Life is amazing but we are just the ailment
Trần Minh Hiền Orlando December 6, 2019