ĐÊM NGẬP ĐẦY KHÁT KHAO
Đêm ngập đầy khát khao
Em diệu hiền kỳ ảo
Sương ướt hồn nhiên hạo
Cháy rực hồng ước ao


Đêm ngập đầy chiêm bao
Em có phải mưa rào
Cho hồn anh ướt áo
Nghe chạnh lòng tiếng rao


Đêm ngập đầy thì thào
Em tuyệt vời thu thảo
Dòng sông trôi kiêu ngạo
Hát thầm bài hư hao


Đêm ngập đầy lao xao
Em dịu dàng chánh đạo
Bốn mùa qua ốc đảo
Thắp mặt trời nao nao
Trần Minh Hiền Orlando ngày 4 tháng 12 năm 2019