ANH MUỐN VẼ
Anh muốn vẽ dòng sông buồn cô quạnh
Bằng vần thơ bằng máu nóng tim mình
Em hãy là bình minh đầy kiêu hãnh
Ngập hồn anh ngàn khúc thâm tình


Anh muốn vẽ rừng sâu hiền yên tĩnh
Bằng thời gian bằng tâm huyết nhiều đời
Em hãy là hoàng hôn đầy chánh định
Ngọt ngào trăng lặng lẽ bến chân trời


Anh muốn vẽ cánh đồng đầy tơ sợi
Bằng không gian bằng bất hạnh khốn cùng
Em hãy là trời khuya đầy diệu vợi
Lắng lòng đau cho thảng thốt muôn trùng


Anh muốn vẽ đại dương đầy ân sủng
Bằng mồ hôi bằng nước mắt lạ lùng
Em hãy là vũ trụ bi trí dũng
Khát khao mơ mộng mị mịt mùng
Trần Minh Hiền Orlando ngày 30 tháng 11 năm 2019
BEST MOTION
The wind is stirring up the ocean
Are you going to yield up the emotion
Everything is unthinkable but you have my devotion
Everyone is set onto the best motion
Trần Minh Hiền Orlando November 30, 2019