EM LÀ SAO SÁNG TRỜI ĐÊM
Em là sao sáng trời đêm
Cho anh có được dịu êm hoa hồng
Ơn đời với những mênh mông
Ơn em tuyệt diệu tấm lòng bao dung
Bao la ngày tháng vô cùng
Tình yêu mầu nhiệm chập chùng nụ hoa
Cảm ơn em biết dung hòa
Bão dông đã hết vỡ òa niềm vui
Cảm ơn em những ngọt bùi
Cho anh được sống ngủ vùi trăm năm
Thiết tha như ánh trăng rằm
Long lanh khoé mắt âm thầm trái tim
Cảm ơn em biết nỗi niềm
Tỷ năm sau nữa im lìm vậy thôi
Trần Minh Hiền Orlando ngày 26 tháng 11 năm 2019
BECOME
Do you remember the day we come
Life is not just another phase of gnome
You cannot convince yourself to the dome
The more you deny the more you become
Trần Minh Hiền Orlando November 26, 2019