ANH KHÁT KHAO
Anh khát khao mùa xuân
Gặp được em hiền hậu
Cỏ hoa miền kinh luận
Biết thiên thần về đâu


Cánh chim bay qua cầu
Qua cánh đồng nhiên hạo
Trăng sao mùa yêu dấu
Vẽ lá vàng chiêm bao


Anh khát khao ngạt ngào
Miền lãng du ánh sáng
Cánh buồm giăng biển đạo
Tiếng vô cùng thênh thang


Tình yêu chốn địa đàng
Em chẳng cần giải thích
Ánh sao đêm tĩnh mịch
Chiếu vô vàn lang thang
Trần Minh Hiền Orlando ngày 25 tháng 11 năm 2019
REALM OF ANTI-MATTER
In the realm of anti-matter we reverse the stability
You are so amazing that everybody loves everybody
The song we sing is so lovely
Do you remember the day we met, oh so wonderfully
Trần Minh Hiền Orlando November 25, 2019