THẮP LÊN TRÁI TIM ĐỜI
Thắp lên ngọn nến vàng
Ngỡ mùa thu đã tím
Em là hoa chạng vạng
Nở ngập đầy trái tim


Thắp lên ngọn lửa hồng
Ngỡ tình yêu vừa đến
Em là tình ảo mộng
Hiện thực nào lãng quên


Thắp lên ngọn đuốc hiền
Ngỡ bình minh chẳng tới
Em là sương ẩn hiện
Treo trên cành chơi vơi


Thắp lên trái tim đời
Ngỡ tình yêu trở lại
Em là sao vời vợi
Sáng tâm hồn tương lai
Trần Minh Hiền Orlando ngày 17 tháng 11 năm 2019