LỜI NGƯỜI IN SÁCH
(XIN ĐỌC TRƯỚC KHI XEM SÁCH)


Nam Mô A Di Đà Phật!

Quyển sách "ÂM LUẬT VÔ TÌNH" này nói về những cảnh trừng phạt tại địa ngục do bà Thượng Quan Ngọc Hoa nương nhờ Phật lực nhiều lần đi xuống địa ngục xem mà viết lại. Những ai không tin tưởng tôi tha thiết xin quý vị cũng đừng buông lời phỉ báng! Tôi thành tâm mong cầu quý vị đừng buông lời phỉ báng, chê cười, bởi vì đây là vấn đề Nhân Quả rất thâm trọng, hiểu biết bình thường của chúng ta không biết hết được. Quý vị không thích có thể không xem, nhưng xin đừng phỉ báng, cũng là để tránh tổn hại cho các vị vậy. Thành tâm mong cầu quý vị hoan hỉ!


Quý bạn có thể tải sách dưới dạng PDF:

http://www.mediafire.com/file/2xe8ul...%25A7.pdf/file