Mời mọi người thưởng thức Bài Hát Khúc Hát Dung Hoà: Thơ của Trần Minh Hiền viết năm 1993 ở Huế, được THanh Chi phổ nhạc năm 2019 và do ca sĩ Cecilia hát:
https://www.youtube.com/watch?v=sDw-s9YB9tY