CÓ BAO GIỜ EM HIỂU
Có bao giờ em hiểu
Anh yêu em vô cùng
Mùa thu hiền muôn kiểu
Ướp hương nồng bao dung


Có bao giờ em biết
Anh yêu em nhường nào
Mùa thu sầu ly biệt
Cháy lửa tình chiêm bao


Có bao giờ em thấy
Anh yêu em điên cuồng
Mùa thu buồn đến vậy
Thuyến đắm chìm chiều buông


Có bao giờ em hiểu
Anh yêu em muôn đời
Mùa thu hiền vi diệu
Đớn đau hồn chơi vơi
Trần Minh Hiền Orlando ngày 16 tháng 11 năm 2019
WORST FACTOR
Sometimes I can't see my face in the mirror
Are you going to change the face of horror
It's just another day of furor
Don't pretend to be the worst factor
Trần Minh Hiền Orlando November 16, 2019