ĐÊM ĐỐT VẦNG TRĂNG RỰC LỬA
Đêm đốt vầng trăng rực lửa
Cho mùa thu thôi lần lựa
Cho hoa hồng tròn đôi lứa
Cho nhân gian hết lọc lừa


Đêm vẽ vì sao màu sữa
Cho mùa thu thôi chỉnh sửa
Cho đại dương con loài sứa
Cho tình mãi nhớ ngày xưa


Đêm ướp vần thơ chất chứa
Cho mùa thu theo vó ngựa
Cho rủi may thôi sắp ngửa
Cho tình yêu biết hay chưa


Đêm thả lời ca ngang cửa
Cho mùa thu theo lời hứa
Cho khát khao mùa lúa vựa
Cho dịu dàng tiếng dạ thưa
Trần Minh Hiền Orlando ngày 13 tháng 11 năm 2019
UNIVERSE
Love is the wonder of the universe
Hatred is the poison of the verse
You are the jewel of the everything to adverse
I want to be your song of something to reverse
Trần Minh Hiền Orlando November 13, 2019