Đạo lý căn bản nhất của Phật giáo là Nhân Quả.
Thói quen đời này tức Nhân sẽ đưa đến cuộc sống mai sau tức Quả. Thói quen
cũng được gọi chính xác hơn là tập khí. Tập khí ảnh hưởng từ đời này qua đời 3
khác. Giữa Nhân và Quả có Duyên (nhiều loại khác nhau) làm Quả tới mau hay
chậm.

Quý bạn có thể tải (download) bài này để tham khảo dưới link sau đây:

http://www.mediafire.com/file/i506b3..._sanh.pdf/file