THẮP SAO TRỜI KHIÊM CUNG
Đêm nay mưa chập chùng
Làm hồn em ngập úng
Mùa thu qua rất vụng
Sao thơ còn ung dung


Đêm nay núi trập trùng
Như cỏ hoa lúng túng
Mùa thu thôi xưng tụng
Mà võ vàng đồi thung


Đêm nay biển khật khùng
Cho dòng sông sai đúng
Mùa thu còn thực dụng
Giọt sương mùa bao dung


Đêm nay gió ngại ngùng
Lùa tóc mây làm nũng
Em là bi trí dũng
Thắp sao trời khiêm cung
Trần Minh Hiền Orlando ngày 11 tháng 11 năm 2019
TIMING
I am feeling the feeling of your timing
The time is changing the poetry dreaming
The space is singing the music imaginating
Nothing is something of anything
Trần Minh Hiền Orlando November 11, 2019