ĐÊM NGỠ MÌNH LÀ BIỂN
Đêm ngỡ mình là biển
Sóng vỗ bờ bày biện
Làm nỗi đau tan biến
Ôi đất trời vô biên


Ngày ngỡ mình ân điển
Ánh sáng làm ánh điện
Ôi hạnh phúc phước điền
Cho ái tình cuồng điên


Mây ngỡ mình vinh hiển
Nên thoắt bay thoắt hiện
Em một đời dâng hiến
Cho hoa buồn ngoài hiên


Trăng ngỡ mình miên viễn
Nên rơi vào thư viện
Cho ai người thăm viếng
Hoa nở vàng công viên
Trần Minh Hiền Orlando ngày 9 tháng 11 năm 2019