TRÔI GIỮA ĐỜI CHÊNH VÊNH
Mặt trời treo đầu núi
Bên giọt sương ngủ vùi
Mây mùa thu mắt dụi
Em đánh đàn tìm vui


Hoa nở quên ngủ vùi
Mưa tràn trên nỗi nhớ
Anh vẽ tranh đá cuội
Thắp nụ cười ngây thơ


Con thuyền trôi đến bờ
Hẹn nhau mà chẳng tới
Tình đôi mình mắc nợ
Mà trả hoài tàn hơi


Đốt vàng lên nửa vời
Chờ đợi nhau cuối bến
Em là hoa vời vợi
Trôi giữa đời chênh vênh
Trần Minh Hiền Orlando ngày 7 tháng 11 năm 2019
IGNORE
I close the magic door to open new floor
Love is crazy like we can't live any more
Poetry is insane as if everything is so sore
Are we going to achieve anything to ignore
Trần Minh Hiền Orlando November 7, 2019