ĐỜI VẪN ĐẦY THỬ THÁCH
Đời vần đầy thử thách
Anh vẫn cứ dại khờ
Kỷ niệm xưa hoá thạch
Nên chẳng còn ước mơ


Trăng khuya trong sương mờ
Soi đường xưa lối cũ
Em giờ như duyên nợ
Anh giờ như lá thu


Nỗi nhớ nhung mịt mù
Cho thời gian chạy trốn
Em giờ như ẩn dụ
Anh giờ như mùa đông


Giọt sương yêu nụ hồng
Ái ân mùa bão lũ
Hẹn nhau vào trong mộng
Làm thơ tình mộng du
Trần Minh Hiền Orlando ngày 6 tháng 11 năm 2019
ANTI-TIME
Poetry is sometimes just anti-time
Counter-space is just pure anti-crime
Love and hatred are anti-prime
The universe is immensely anti-chime
Trần Minh Hiền Orlando November 6, 2019