NÓI KHÔNG THỂ HẾT LỜI
Nói không thể hết lời
Lời trái tim muốn nói
Em ngây thơ diệu vợi
Ngỡ trăng vàng chiếu soi


Viết không thể nên lời
Lời tâm hồn cháy bỏng
Em ngây thơ bối rối
Ngỡ sao trời sáng trong


Vẽ không thể hết lòng
Hình thời gian huyền ảo
Em ngây thơ lóng ngóng
Ngỡ mặt trời hư hao


Chụp không thể ba đào
Ảnh không gian dấu ái
Em ngây thơ nhiên hạo
Ngỡ thiên đường tàn phai
Trần Minh Hiền Orlando ngày 5 tháng 11 năm 2019
OCEAN OF SKY
Are you going to sail to the ocean of sky
Love is crazily keeping asking why
Don't you see the blindness of poetic guy
Let's talk about the sense of being shy
Trần Minh Hiền Orlando November 5, 2019