TU TÂM DƯỠNG TÁNH
Trần Minh Hiền Orlando ngày 12 tháng 10 năm 2019
Năm 2009 tôi (TMH) đã hoàn thành tác phẩm học thuyết THUYẾT DUNG HOÀ sau khi ấp ủ từ năm 1994 khi 24 tuổi ở Việt Nam, suốt 15 năm mới hoàn thành.
THUYẾT DUNG HÒA http://hientran1970.blogspot.com/201...-dung-hoa.html
THUYẾT DUNG HÒA http://hientrankhanhdo.wordpress.com...uyet-dung-hoa/
Năm 2012 tôi viết xong TƯƠNG LAI VIỆT NAM
TƯƠNG LAI VIỆT NAM http://hientran1970.blogspot.com/201...-viet-nam.html
TƯƠNG LAI VIỆT NAM http://hientrankhanhdo.wordpress.com...-lai-viet-nam/
Năm 2015 tôi viết xong SÁCH DẠY CON THẾ KỶ 21
SÁCH DẠY CON THẾ KỶ 21 http://hientran1970.blogspot.com/201...con-ky-21.html
SÁCH DẠY CON THẾ KỶ 21 https://hientrankhanhdo.wordpress.co...con-the-ky-21/
Và hôm nay tôi viết TU TÂM DƯỠNG TÁNH.
Phàm ở đời làm thân người rất khó được và khó giữ. Phải tu tập khổ cực kiên trì bao nhiêu kiếp chúng ta mới có được thân người từ ngạ quỷ súc sanh địa ngục, súc vật cây cối,... nhưng khi đã được thân người này lại rất khó mà giữ vì ít ai sống 100 tuổi: suốt cuộc sống của chúng ta ai ai cũng bị đe dọa bởi tai nạn rủi ro, bệnh tật, chiến tranh, những chuyện bất ngờ, chết bất đắc kỳ tử và khi chết đi rồi ít ai được lên kiếp tốt hơn, cao hơn hay thành người trở lại mà lại đọa xuống địa ngục làm ngạ quỷ súc sanh, làm súc vật, cây cỏ, khoáng vật... Do đó khi chúng ta đang còn khoẻ mạnh, bình an đang tận hưởng kiếp người này hãy mau mau lo tu tập tu tâm dưỡng tánh. Nói thì dễ hơn làm nhưng nếu chúng ta cố gắng nỗ lực mà làm thì không phải là không làm được. Tu tâm dưỡng tánh là việc ai ai cũng có thể làm được nhưng trong thực tế lại rất hiếm làm được và làm cho đúng. Tu tâm dưỡng tánh là tự phản tỉnh nhìn thấy được lỗi lầm của mình, sai lầm của mình mà không tìm lỗi người khác. KHi hiểu rõ chính mình, thấy được yếu điểm của mình, cái dở, cái hạn chế thiếu sót, tội lỗi, sai lầm của mình thì cố gắng học hỏi từ đó không mắc lại sai lầm cũ và cố gắng sống tốt hơn, yêu thương giúp đỡ tha thứ thông cảm tất cả mọi người,chúng sanh và người thương yêu mình và chính bản thân mình. Tu tâm dưỡng tánh từ trong suy nghĩ ý niệm ra đến lời nói, việc làm hành động tạo tác không làm việc ác, việc xấu mà làm việc thiện, việc tốt việc có ích cho chúng sanh mọi người. Lắng nghe và học hỏi, tự tin nhưng không tự cao tự đại, thành thật không điêu ngoa gian trá không gian xảo lừa gạt người khác. Luôn hy vọng và tin yêu cuộc sống, nhìn vào điểm tích cực, điểm tốt của tha nhân và làm việc gì cũng bình tĩnh, cẩn thận không thiên vị, không nịnh hót cũng không tổn thương bất cứ ai hay bất cứ chúng sanh nào. Tu tâm dưỡng tánh không khó nhưng cũng không dễ dàng chút nào. Phải có thái độ tích cực, có tâm thanh tịnh, bình đẳng đối xử với tất cả mọi người như nhau không phận biệt kẻ giàu người nghèo, kẻ có quyền hay cùng đinh, người tốt hay người xấu. rất nhiều người trong chúng ta về căn bản là rất tốt, đi chùa đi nhà thờ, bố thí cúng dường không ác độc, không hại người... nhưng chúng ta đa số đều có tâm phân biệt: chúng ta đối xử với thế giới xung quanh, với mọi người và chúng sanh với những cách khác nhau: chúng ta tôn trọng nể nang thiên vị kẻ có quyền, người giàu có, bác sĩ luật sư, người có sắc đẹp, người cho ta tiền, người khen ta, người nịnh ta, người mà chúng ta cho là tốt là hiền còn chúng ta sợ hãi, khinh khi miệt thị, ghét bỏ kẻ thấp cổ bé họng, kẻ nghèo nàn, kẻ mà chúng ta ghét không ưa, kẻ mà chúng ta cho là xấu xí, xấu xa, ác độc, hèn hạ, kẻ phê phán, chỉ tríchc chúng ta. Đó là chúng ta chưa tu tâm dưỡng tánh. Tu tâm dưỡng tánh là thương yêu tha thứ thông cảm cho tất cả chúng sanh, không trách cứ không trả thù không chờ báo đáp sau khi giúp đỡ người khác. Luôn cầu nguyện và suy nghĩ, nói năng, làm việc hành động ôn hoà dung hoà không thái quá cực đoan và mong cho thế giới mọi người mọi loài mọi chúng sanh an bình hạnh phúc, khoẻ mạnh và đạt được sở nguyện.
Trần Minh Hiền Orlando ngày 12 tháng 10 năm 2019