NGẬM NGÙI HAI CHỮ TÌNH YÊU
Ngậm ngùi hai chữ tình yêu
Mùa thu lá rụng trong chiều nhớ nhung
Em đi qua chốn lạ lùng
Bờ xa ảo ảnh mịt mùng khói sương
Cỏ hoa cũng biết vô thường
Dòng sông lối cũ dặm đường chưa quên
Mơ trăng trăng rụng miếu đền
Mơ sao sao vỡ bồng bềnh thiên thu
Thời gian xô đẩy tít mù
Núi cao vực thẳm ù ù gió mây
Em đi qua cõi hao gầy
Cho anh khờ dại tỷ ngày yêu em
Trần Minh Hiền Orlando ngày 9 tháng 10 năm 2019
OPEN MY CLOSED SOUL
I open my closed soul for fresh air coming
Are you pretending that you are faking
Life and love are intertwined to yielding
We are the winners of everything
Trần Minh Hiền Orlando October 9 ,2019