ÔI TÌNH YÊU NGỌT LỊM
Em chẳng phải mùa hè
Mà đốt anh cháy nóng
Ôi tiếng đời nặng nhẹ
Giết hồn mình bão dông


Em chẳng phải nụ hồng
Mà gai đâm chảy máu
Anh ru tình trong mộng
Mà ngại ngùng qua mau


Em chẳng phải sắc màu
Mà nhuộm anh đến tím
Đêm mặt trăng hiền hậu
Sương rơi vào đáy tim


Em chẳng phải lặng im
Sao hồn anh câm nín
Ôi tình yêu ngọt lịm
Cắn vào rồi u minh
Trần Minh Hiền Orlando ngày 14 tháng 9 năm 2019
AUTUMN AND SUMMER
The autumn never comes but summer hangs around
You are beautiful in pretty sound
Love is not square nor round
Don't ever return to the loud mound
Trần Minh Hiền Orlando ngày 14 tháng 9 năm 2019