SUY NGẪM 07212019
GIÀU SANG hay KHỐN KHÓ chỉ khác nhau MỘT ĐIỀU NÀY - Thiền Đạo https://www.youtube.com/watch?v=T8oekjMCi8c

https://twitter.com/hienminhtranhttps://www.facebook.com/profile.php?id=100014159897519
http://hientrankhanhdo.wordpress.com/
http://hientran2016.wordpress.com
https://www.facebook.com/Khuc-Hat-Du...5401055570366/
http://hientran1970.blogspot.com
THUYẾT DUNG HÒA http://hientran1970.blogspot.com/201...-dung-hoa.html

THUYẾT DUNG HÒA http://hientrankhanhdo.wordpress.com...uyet-dung-hoa/
TƯƠNG LAI VIỆT NAM http://hientran1970.blogspot.com/201...-viet-nam.html
TƯƠNG LAI VIỆT NAM http://hientrankhanhdo.wordpress.com...-lai-viet-nam/
SÁCH DẠY CON THẾ KỶ 21 http://hientran1970.blogspot.com/201...con-ky-21.html
SÁCH DẠY CON THẾ KỶ 21 https://hientrankhanhdo.wordpress.com/2015/09/03/sach-day-con-the-ky-21/

SUY NGẪM 07212019
Trần Minh Hiền Orlando ngày 22 tháng 7 năm 2019
1.
Ở đời có rất nhiều điều khó. Một trong những điều khó là làm sao chấp nhận những ý kiến đối nghịch. Những điều mà chúng ta không chấp nhận, những điều ngược với điều ta tin tưởng mà ta phải chấp nhận sự khác biệt. Làm sao để hiểu rõ rằng ta không duy nhất đúng và những điều khác với tin tưởng của ta chưa chắc là sai.
2.
Con người chúng ta ai ai cũng biết rõ ràng rằng cực đoan thái quá extreme là sai là xấu nhưng dường như chúng ta chỉ nghĩ người khác mới bị tệ nạn đó, vấn đề đó, problem đó còn bản thân chính chúng ta thì không. Ông bà có kinh nghiệm rất hay: "Thương thì củ ấu cũng tròn mà ghét thì bồ hòn cũng méo". TT của chúng ta yêu thích thì điều gì cũng đúng, cũng tài giỏi còn TT chúng ta ghét thì việc gì cũng bậy bạ. TTHK thứ 44 và TTHK 45 là minh chứng hùng hồn cho điều chúng tôi vừa nêu lên nghịch lý. Nhưng có 1 điều rất nhiều người nhầm lẫn tai hại là: TTHK không phải là đất nước Hoa Kỳ. Viiệc người ta ghét hay yêu 1 TT hay bất đồng hay đồng ý với chính sách của 1 chính quyền hay 1 TT không có nghĩa là người ta không yêu HK, không yêu nước.
3.
Con người chúng ta rất dễ bị tình cảm che mờ lý trí và hành xử, phán đoán, suy nghĩ, đánh giá, nhận định, nói năng, hành động, tạo tác đa số theo cảm tính và dễ cực đoán, lầm lạc, nhầm lẫn, thành kiến, định kiến và hùa theo đám đông, kẻ mạnh, kẻ chiến thắng... Chúng ta có quyền bất đồng ý kiến với nhau, với người khác. Đó là chuyện bình thường nhưng quan trọng là phải tôn trọng ý kiến người khác và tôn trọng người khác. Họ khác với chúng ta nhưng chưa hẳn là họ sai. Chúng ta phải thận trọng, bình tĩnh và quan trọng nhất là phải biết tôn trọng yêu thương thông cảm người khác cũng giống như tôn trọng yêu thương thông cảm chính bản thân ta vậy.
4.
Có thể đối với tất cả chúng ta trong cuộc sống bận rộn quay cuồng này ai ai cũng có những nguyên tắc sống: những điều mà chính bản thân chúng ta cho là quan trọng nhất ý nghĩa nhất, và có thể mỗi người có mối quan tâm khác nhau. Điều quan trọng ý nghĩa đối với người này có thể chỉ là điều thứ yếu không quan trọng đối với người khác. Kim cương của người này có khi chỉ là rác rưởi vứt đi của người khác. Nhưng có lẽ có 1 điều ai ai cũng đồng ý là quan trọng nhất, ý nghĩa nhất: đó là sự sống. Con người đa số ham sống sợ chết (ngoại trừ những bậc cao nhân, chân tu đã giác ngộ). Nhưng ít ai biết hiểu rằng nếu chúng ta quý trọng sự sống của chính bản thân chúng ta thì chúng ta phải quý trọng sự sống của người khác và tất cả chúng sanh hữu tình và vô tình, và muốn có sự sống an toàn an bình chúng ta cần biết yêu thương từ bi hỷ xa tha thứ thông cảm và giúp đỡ người khác như chính bản thân mình vậy.
Trần Minh Hiền Orlando ngày 21 tháng 7 năm 2019

https://twitter.com/hienminhtranhttps://www.facebook.com/profile.php?id=100014159897519
http://hientrankhanhdo.wordpress.com/
http://hientran2016.wordpress.com
https://www.facebook.com/Khuc-Hat-Du...5401055570366/
http://hientran1970.blogspot.com
THUYẾT DUNG HÒA http://hientran1970.blogspot.com/201...-dung-hoa.html

THUYẾT DUNG HÒA http://hientrankhanhdo.wordpress.com...uyet-dung-hoa/
TƯƠNG LAI VIỆT NAM http://hientran1970.blogspot.com/201...-viet-nam.html
TƯƠNG LAI VIỆT NAM http://hientrankhanhdo.wordpress.com...-lai-viet-nam/
SÁCH DẠY CON THẾ KỶ 21 http://hientran1970.blogspot.com/201...con-ky-21.html
SÁCH DẠY CON THẾ KỶ 21 https://hientrankhanhdo.wordpress.com/2015/09/03/sach-day-con-the-ky-21/