NGÂY THƠ EM MÃI KIẾM TÌM THỜI GIAN
https://twitter.com/hienminhtranhttps://www.facebook.com/profile.php?id=100014159897519
http://hientrankhanhdo.wordpress.com/
http://hientran2016.wordpress.com
https://www.facebook.com/Khuc-Hat-Du...5401055570366/
http://hientran1970.blogspot.com
THUYẾT DUNG HÒA http://hientran1970.blogspot.com/201...-dung-hoa.html

THUYẾT DUNG HÒA http://hientrankhanhdo.wordpress.com...uyet-dung-hoa/
TƯƠNG LAI VIỆT NAM http://hientran1970.blogspot.com/201...-viet-nam.html
TƯƠNG LAI VIỆT NAM http://hientrankhanhdo.wordpress.com...-lai-viet-nam/
SÁCH DẠY CON ANH THẮNG SCOTLAND 2-1THẾ KỶ 21 http://hientran1970.blogspot.com/201...con-ky-21.html
SÁCH DẠY CON THẾ KỶ 21 https://hientrankhanhdo.wordpress.co...con-the-ky-21/

8 bài học tuyệt vời từ cuộc sống NHẤT ĐỊNH PHẢI BIẾT - Thiền Đạo https://www.youtube.com/watch?v=nbz0e5EXULY
4 thứ sẽ khiến bạn HẠNH PHÚC VÔ CÙNG - Thiền Đạo https://www.youtube.com/watch?v=J0NLlsctHDU
2 horas maior saxofone amor canções instrumental Música relaxante SAX romântica bonita JAZZ!!! https://www.youtube.com/watch?v=WFrtDZ0OJ3o

NGÂY THƠ EM MÃI KIẾM TÌM THỜI GIAN
Nỗi buồn chờ đợi niềm vui
Như anh mong đợi ngọt bùi tình em
Ru trăng giấc mộng êm đềm
Nghe hoa bừng nở nghe mềm nỗi đau
Bài thơ ướt đẫm nhạt màu
Mùa thu chưa đến nhiệm mầu đã qua
Lang thang mỏi gối ta bà
Tình yêu gục chết lụa là hư hao
Em đi sao rụng ba đào
Mắt môi tàn tạ thì thào cỏ cây
Chở chuyên ngày tháng hao gầy
Lãng quên đời sống đong đầy trái tim
Mơ hoang ảo vọng im lìm
Ngây thơ em mãi kiếm tìm thời gian .....
Trần Minh Hiền Orlando ngày 14 tháng 6 năm 2019
PAINT MY PAIN
I paint my pain of the rain
It rains the pain of my paint
You are painting my raining of the pain
Everything is painful in slow train
Trần Minh Hiền Orlando June 14, 2019

https://twitter.com/hienminhtranhttps://www.facebook.com/profile.php?id=100014159897519
http://hientrankhanhdo.wordpress.com/
http://hientran2016.wordpress.com
https://www.facebook.com/Khuc-Hat-Du...5401055570366/
http://hientran1970.blogspot.com
THUYẾT DUNG HÒA http://hientran1970.blogspot.com/201...-dung-hoa.html

THUYẾT DUNG HÒA http://hientrankhanhdo.wordpress.com...uyet-dung-hoa/
TƯƠNG LAI VIỆT NAM http://hientran1970.blogspot.com/201...-viet-nam.html
TƯƠNG LAI VIỆT NAM http://hientrankhanhdo.wordpress.com...-lai-viet-nam/
SÁCH DẠY CON ANH THẮNG SCOTLAND 2-1THẾ KỶ 21 http://hientran1970.blogspot.com/201...con-ky-21.html
SÁCH DẠY CON THẾ KỶ 21 https://hientrankhanhdo.wordpress.co...con-the-ky-21/