HẠNH PHÚC CHỜ EM
(Hoạ bài Chớ Nặng Lòng của Phạm Tú)
Hạnh phúc chờ em ở chốn bồng
Tình yêu ai biết có còn không
Gió mưa che kín đầy tâm thức
Sương khói giăng ngang ngập nỗi lòng
Đón nắng ước mơ nhiều khao khát
Nâng hoa cầu nguyện những chờ mong
Bài thơ em vẽ tràn nhung nhớ
Sông cũ trôi xuôi chỉ một dòng
Trần Minh Hiền Orlando ngày 10 tháng 6 năm 2019