xin lý thuyết thi tóc hoặc câuu hỏi thi tóc của California năm 20185 Số là gia đình Tôi còn kẹt lại người Chị , tới giờ này mới được định cư tại Mỹ , thì tuỗi đã lớn nên việc học củng khó khăn, học không nhơ.Nên Tôi mại mụi post lên đây mong được sự giúp đỡ của Quý Anh Chị, hầu giúp đỡ cho Chị Tôi bước đầu có một nghề sinh nhai tại Mỹ
xin thành thật cám ơn