BỈ THẮNG ANH 2-0
Hai đội quyết tranh được hạng ba
Bỉ - Anh cố gắng hơn người ta
Hai bên đều phòng thủ không dứt
Hai đội đều tấn công hết ga
Thành bại cũng hy vọng tiến mãi
Thắng thua rồi hứa hẹn bay xa
Hai bàn thắng đẹp của Belgium
Kết thúc Belgium được hạng ba
Trần Minh Hiền Orlando ngày 14 tháng 7 năm 2018