PHÁP THẮNG BỈ 1-0
La France thắng Belgium một không
Tiến vào chung kết vượt gai chông
Tinh thần bằng thép nên chờ đợi
Bàn thắng bằng vàng thoả ngóng trông
Chỉ có một lần nữa chiến thắng
Chỉ còn một trận nữa thành công
Chúc mừng gà trống vang lừng gáy
La France thắng Belgium một không
Trần Minh Hiền Orlando ngày 10 tháng 7 năm 2018