CROATIA LOẠI NGA PHẠT ĐỀN 4-3 SAU KHI HOÀ 2-2
Đội Nga tử chiến cùng Croatia
Ai cũng quyết tâm để tiến xa
Mười trái phạt đền cũng kết thúc
Trăm hai chục phút cũng trôi qua
Đội thua đau đớn ca tàn trận
Đội thắng huy hoàng hát khúc ca
Hai đội huề nhau hai hiệp phụ
Croatia thắng được đội Russia
Trần Minh Hiền Orlando ngày 7 tháng 7 năm 2018