BỈ THẮNG BRAZIL 2-1
Brazil thua Begium một hai
Neymar tắt tiếng hết thài lai
Âu Châu ở lại còn đầy mống
Nam Mỹ đi về chẳng sót ai
Hạnh phúc chớ lo quên quá khứ
Nỗi buồn đừng giữ đợi tương lai
Chia tay Brazil hẹn tao ngộ
Brazil thua Begium một hai
Trần Minh Hiền Orlando ngày 6 tháng 7 năm 2018