BỈ LOẠI NHẬT 3-2
Đại diện cuối cùng của Á Châu
Gặp con quỷ đỏ của Âu Châu
Tấn công liên tục càn cho dữ
Phòng thủ không ngừng giữ thật lâu
Kết cục Belgium được tiến tới
Cuối cùng đội Nhật đành về sau
Năm bàn thắng đẹp không ngờ được
Nhật Bản kiên cường của Á Châu
Trần Minh Hiền Orlando ngày 2 tháng 7 năm 2018