CROATIA THẮNG ĐAN MẠCH 3-2 PHẠT ĐỀN LUÂN LƯU SAU KHI HUỀ 1-1
Mới bốn phút đầu đã một huề
Đá hoài đá huỷ thiệt là quê
Trăm hai phút đấu môi khô khốc
Mười trái luân lưu dạ tái tê
Đan Mạch bại vong ôi quá khổ
Croatia chiến thắng thật là phê
Chúc mừng đội thắng được đi tiếp
Tiễn biệt kẻ thua lủi thủi về
Trần Minh Hiền Orlando ngày 1 tháng 7 năm 2018