NGA THẮNG TÂY BAN NHA 4-3 PHẠT ĐỀN LUÂN LƯU SAU KHI HUỀ 1-1
Đội Nga loại được Tây Ban Nha
Hên quá là hên đội chủ nhà
Sư tử Spain què giò chết mất
Đại bàng Nga xoải cánh bay xa
Đón chào gấp gấp nhiều công tử
Tiễn biệt lần lần các đại gia
Thế giới u buồn vì cá cược
Đội Nga loại được Tây Ban Nha
Trần Minh Hiền Orlando ngày 1 tháng 7 năm 2018