BỈ THẮNG ANH 1-0
Cả hai đều đã vào vòng hai
Thi đấu chẳng cần phải dẻo dai
Có thắng cũng xong không mũ mão
Có thua cũng được chẳng cân đai
Đội Anh vẫn còn có kinh nghiệm
Đội Bỉ vẫn tìm được sức trai
Cùng nắm tay nhau vào trận tiếp
Cả hai đều đã vào vòng hai
Trần Minh Hiền Orlando ngày 28 tháng 6 năm 2018