COLOMBIA THẮNG SENEGAL 1-0
Đầu bảng H Colombia
Thắng liền hai trận để đi xa
Thành công trận tiếp không khinh địch
Thất bại trận đầu chẳng xót xa
Vũ trụ thể thao ôi rộng rãi
Khung trời bóng đá thật bao la
Vòng hai sẽ gặp đội Anh quốc
Hy vọng tràn trề Colombia
Trần Minh Hiền Orlando ngày 28 tháng 6 năm 2018