THUỴ ĐIỂN THẮNG MEXICO 3-0
Đứng đầu Thuỵ Điển vào vòng hai
Chiến thắng ba không thách đúng sai
Bắc Mỹ thua bàn nên gấp gáp
Bắc Âu ăn điểm cứ lai rai
Xinh tươi ba trái được an lạc
Tuyệt đẹp ba bàn hưởng thái lai
Cầu thủ xuất thần làm chiến thắng
Chúc mừng Thuỵ Điển vào vòng hai
Trần Minh Hiền Orlando ngày 27 tháng 6 năm 2018