HÀN QUỐC THẮNG ĐỨC 2-0
Chót bảng đi về Đức hết hơi
Thua luôn hai trận hết than trời
Lót đường quá khứ rời sân đấu
Vô địch đương kim bỏ cuộc chơi
Hảo thủ xứ Hàn chơi hết sức
Cỗ xe tăng Đức đá à ơi
Đức-Hàn dắt nhau về nhà ngủ
Tan tác chim muông giấc mộng đời
Trần Minh Hiền Orlando ngày 27 tháng 6 năm 2018