CROATIA THẮNG ICELAND 2-1
Iceland đá với Croatia
Quyết kiếm thêm điểm để tiến xa
Một trái banh ngon ôi rộng rãi
Hai bàn thắng đẹp rất bao la
Croatia vượt lên kiêu hãnh
Iceland từ biệt xót xa
Thất bại một hai ôi nuối tiếc
Iceland thúc thủ Croatia
Trần Minh Hiền Orlando ngày 26 tháng 6 năm 2018