COLOMBIA THẮNG BALAN 3-0
Hai đội đều thua ở trận đầu
Trận này quyết thắng để đi sâu
Hiệp hai ba trái chưa về bến
Hiệp một một không chẳng tới đâu
(co)lombia hừng hực nên tấn tới
Ba Lan yếu thế chỉ cầu âu
Ba bàn ba điểm ba hy vọng
Gặp Senegal thả vó câu
Trần Minh Hiền Orlando ngày 24 tháng 6 năm 2018