ANH THẮNG PANAMA 6-1
Đội Anh thắng đậm Panama
Sáu- một tưng bừng hết chỗ la
Gặp lúc cứ ăn không bỏ lỡ
Được thời cứ sút chẳng buông tha
Tấn công ác liệt nên không sợ
Công phá tơi bời cứ hết ga
Sáu điểm ung dung ta bước tiếp
Đội Anh thắng đậm Panama
Trần Minh Hiền Orlando ngày 24 tháng 6 năm 2018