MEXICO THẮNG NAM HÀN 2-1
Mexico thắng trận Korea
Ba điểm vững vàng chẳng nọ kia
Bắc Mỹ oai hùng nên lối tới
Á Châu ì ạch hết đường chia
Quay về vòng một chờ kỳ khác
Thẳng tiến vòng hai đợi mão hia
Đội tuyển Mexico hạnh phúc
Trong tay sáu điểm chờ khui bia
Trần Minh Hiền Orlando ngày 23 tháng 6 năm 2018