THUỴ SĨ THẮNG SERBIA 2-1
Thuỵ sĩ đối đầu Serbia
Chín mươi phút đầu còn ngân nga
Hiệp hai Thuỵ sĩ ghi tỷ số
Hiệp một Serbia chiếm banh da
Một- hai thua ngược còn đau đớn
Hai - một ngược dòng đã vượt qua
Chúc mừng Thuỵ sĩ được thêm điểm
Thụy sĩ thành công thắng Serbia
Trần Minh Hiền Orlando ngày 22 tháng 6 năm 2018