BRAZIL THẮNG COSTA RICA 2-0
Costarica đấu Brazil
Tất cả cố công với đức tin
Sút mãi không vô nên thất vọng
Đá hoài không thắng chẳng quang vinh
Nhiệt thành cầu thủ chưa đơn trái
Cầu nguyện của fan chưa hiển linh
Cutinho ghi điểm phút cuối
Costarica bại Brazil
Trần Minh Hiền Orlando ngày 22 tháng 6 năm 2018