ÚC HOÀ ĐAN MẠCH 1-1
Số mười mở tỷ số cho đời
Eriksen cầu thủ tuyệt vời
Dẫn trước Denmark tươi sáng sáng
Gỡ huề đội Úc rạng ngời ngời
Bắc Âu sắc bén không khoan nhượng
Chuột túi ngoan cường chẳng dễ chơi
Hai đội tám cân và nửa lạng
Cuối cùng mỗi điểm được chia đôi
Trần Minh Hiền Orlando ngày 21 tháng 6 năm 2018