URUGOAY THẮNG ARAB SAUDI 1-0
Lót đường là Ả rập Sau di
Không điểm đá hoài chẳng có chi
Ba điểm thành công soi hoạn lộ
Một không chiến thắng vạch đường đi
Tương lai còn sớm đừng chểnh mảng
Hậu vận còn dài chớ ỷ y
Suarez ghi bàn quyết định
Urugoay thắng đội Saudi
Trần Minh Hiền Orlando ngày 20 tháng 6 năm 2018