BỒ ĐÀO NHA THẮNG MA RỐC 1-0
Bốn phút Ronaldo một không
Tuyệt vời số bảy mãi thành công
Vinh quang thoả mãn nhiều sân cỏ
Chiến thắng vui lòng mọi đám đông
Kỹ thuật, cá nhân soi rộng rãi
Tài năng, đồng đội toả mênh mông
Ronaldo đứng đầu danh sách
Portugal thẳng tiến một không
Trần Minh Hiền Orlando ngày 20 tháng 6 năm 2018