NHẬT THẮNG COLOMBIA 2-1
Colombia đá mười người
Bóng đá khó lường tiếng khóc cười
Hiệp một giao tranh trên chiếu cỏ
Hiệp hai tử chiến dưới khung trời
(Colom)bia đá bóng ôi thương quá
Japan đánh đầu thật tuyệt vời
Chiến thắng đem về tròn nhiệm vụ
Chúc mừng đội Nhựt được niềm vui
Trần Minh Hiền Orlando ngày 19 tháng 6 năm 2018