cho hỏi làm như thế nào ạ ?

nhìn bằng mắt có thấy được không ?