Nguyễn Thành Sáng mong nhờ Admin xem lại dùm hệ thống kỷ thuật đăng thơ
ở dòng thơ của Nguyễn Thành Sáng.
Không hiểu sao hai bửa nay đăng thơ không được, chữ nhảy lộn xộn.
Chân thành cám ơn! Thân mến!