SINH NHẬT PHƯƠNG KHANH 3 THÁNG 4 NĂM 2017

(Thương tặng vợ hiền Đỗ Thị PHương Khanh nhân sinh nhật 3 tháng 4 năm 2017)
Thương em ngày sinh nhật
Chúc em mọi điều lành
Giữa cuộc đời tất bật
Mình đợi chờ thơ tranh


Như lá hoa cây cành
Trong nắng hồng nhân thế
Mình mong đời khoẻ mạnh
Thiết tha tình phu thê


Giữa nhiễu nhương bộn bề
Cõi ta bà tàn nhẫn
Anh yêu em có thể
Thắp nến vàng thâm ân


Tiếng mùa xuân trong ngần
Mênh mông mùa ước vọng
Mang ơn em vô tận
Sinh nhật tình sáng trong
Trần Minh Hiền Orlando ngày 3 tháng 4 năm 2017
FOR MY WIFE'S BIRTHDAY 04032017
(For my beloved wife on her birthday 04032017)
I love you more than anything else in my universe
On your birthday, I wish you everything wonderful like the verse
Let's celebrate your life and overcome all of the curse
This is our love and nothing can reverse
Trần Minh Hiền Orlando April 3, 2017
https://twitter.com/hienminhtran
https://www.facebook.com/profile.php?id=100014159897519
http://hientrankhanhdo.wordpress.com/
http://hientran2016.wordpress.com
https://www.facebook.com/Khuc-Hat-Du...5401055570366/
http://hientran1970.blogspot.com
THUYẾT DUNG HÒA http://hientran1970.blogspot.com/201...-dung-hoa.html
THUYẾT DUNG HÒA http://hientrankhanhdo.wordpress.com...uyet-dung-hoa/
TƯƠNG LAI VIỆT NAM http://hientran1970.blogspot.com/201...-viet-nam.html
TƯƠNG LAI VIỆT NAM http://hientrankhanhdo.wordpress.com...-lai-viet-nam/
SÁCH DẠY CON THẾ KỶ 21 http://hientran1970.blogspot.com/201...con-ky-21.html
SÁCH DẠY CON THẾ KỶ 21 https://hientrankhanhdo.wordpress.co...con-the-ky-21/