ĐỒ ĂN NGON NHẤT Ở CÔNG VIÊN
https://twitter.com/hienminhtran
https://www.facebook.com/profile.php?id=100014159897519
http://hientrankhanhdo.wordpress.com/
http://hientran2016.wordpress.com
https://www.facebook.com/Khuc-Hat-Du...5401055570366/
http://hientran1970.blogspot.com
THUYẾT DUNG HÒA http://hientran1970.blogspot.com/201...-dung-hoa.html
THUYẾT DUNG HÒA http://hientrankhanhdo.wordpress.com...uyet-dung-hoa/
TƯƠNG LAI VIỆT NAM http://hientran1970.blogspot.com/201...-viet-nam.html
TƯƠNG LAI VIỆT NAM http://hientrankhanhdo.wordpress.com...-lai-viet-nam/
SÁCH DẠY CON THẾ KỶ 21 http://hientran1970.blogspot.com/201...con-ky-21.html
SÁCH DẠY CON THẾ KỶ 21 https://hientrankhanhdo.wordpress.co...con-the-ky-21/

ĐỒ ĂN NGON NHẤT Ở CÔNG VIÊN
Trần Minh Hiền Orlando ngày 6 tháng 3 năm 2017
(Dịch từ trang 197 sách The Big Book of Uncommon Knowledge của Jeff Csatari: Best Ballpark Foods)
Citi Field, Queens: Pulled Pork Sandwich
Miller Park, Milwaukee: Cheese Curd
U.S Cellular Field, Chicago: mexican-style elote corn (bắp trộn với bơ, chanh, chili powder, mayo và cheese)
AT &T Park, San Francisco: dungeness crab sandwich
Target Field, Minneapolis: turkey leg.
Sapeco Field, Seattle: Ichiroll ( sushi roll với cá tuna cay, daikon radish sprout và black sesame seed)
Minute Maid Park, Houston: Fajitas.
Trần Minh Hiền Orlando ngày 6 tháng 3 năm 2017


https://twitter.com/hienminhtran
https://www.facebook.com/profile.php?id=100014159897519
http://hientrankhanhdo.wordpress.com/
http://hientran2016.wordpress.com
https://www.facebook.com/Khuc-Hat-Du...5401055570366/
http://hientran1970.blogspot.com
THUYẾT DUNG HÒA http://hientran1970.blogspot.com/201...-dung-hoa.html
THUYẾT DUNG HÒA http://hientrankhanhdo.wordpress.com...uyet-dung-hoa/
TƯƠNG LAI VIỆT NAM http://hientran1970.blogspot.com/201...-viet-nam.html
TƯƠNG LAI VIỆT NAM http://hientrankhanhdo.wordpress.com...-lai-viet-nam/
SÁCH DẠY CON THẾ KỶ 21 http://hientran1970.blogspot.com/201...con-ky-21.html
SÁCH DẠY CON THẾ KỶ 21 https://hientrankhanhdo.wordpress.co...con-the-ky-21/