MỖI NGÀY ĐỌC MỘT CÂU THIỀN 51
Trần Minh Hiền Orlando ngày 2 tháng 3 năm 2017
Hôm nay chúng ta đọc và suy niệm câu số 51.
" Biết đứng ở góc độ của người khác để nghĩ cho họ thì đó là từ bi." Hãy walking in people's shoes, hãy đặt mình vào vị trí, địa vị của người khác để hiểu biết và thông cảm, tha thứ, giúp đỡ người khác. Vì mọi người cũng như chính ta, ham sống sợ chết, sợ bệnh tật, sợ nhục nhã, sợ nghèo đói, sợ hèn hạ, sợ tù tội, sợ tai tiếng ... nên chúng ta phải tuỳ duyên, tùy hỷ và giúp đỡ yêu thương hết lòng hết sức.
Trần Minh Hiền Orlando ngày 2 tháng 3 năm 2017
https://twitter.com/hienminhtran
https://www.facebook.com/profile.php?id=100014159897519
http://hientrankhanhdo.wordpress.com/
http://hientran2016.wordpress.com
https://www.facebook.com/Khuc-Hat-Du...5401055570366/
http://hientran1970.blogspot.com
THUYẾT DUNG HÒA http://hientran1970.blogspot.com/201...-dung-hoa.html
THUYẾT DUNG HÒA http://hientrankhanhdo.wordpress.com...uyet-dung-hoa/
TƯƠNG LAI VIỆT NAM http://hientran1970.blogspot.com/201...-viet-nam.html
TƯƠNG LAI VIỆT NAM http://hientrankhanhdo.wordpress.com...-lai-viet-nam/
SÁCH DẠY CON THẾ KỶ 21 http://hientran1970.blogspot.com/201...con-ky-21.html
SÁCH DẠY CON THẾ KỶ 21 https://hientrankhanhdo.wordpress.co...con-the-ky-21/